Månad: april 2020

Finländarna satsar på hemmet – även under coronakrisen

En fysisk butik spelar en central roll inom detaljhandel när det gäller produkter för hemmet och boendet både när det gäller informationssökningen inför köpet och själva köpsituationen. De digitala kanalernas och framför allt mobilvärldens betydelse ökar när coronakrisen sätter fart på utvecklingen. Inköpsplatsen väljs ofta utifrån priset men även bland annat utbud och kvalitet är viktiga valkriterier för många. Coronaviruset hotar den viktigaste säsongen för järnhandel, fackhandelns största bransch. Man skulle snabbt kunna hjälpa branschen genom att höja hushållsavdraget.

Finsk Handel och Palta föreslår ny restart-lönesubvention – målet är att förkorta permitteringarna och undvika uppsägningar

Finsk Handel och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta föreslår att de företag som drabbats hårdast av coronakrisen och begränsningsåtgärderna får restart-lönesubvention för att kunna inleda verksamheten på nytt och förkorta permitteringstiderna. Redan över 150 000 finländare är för tillfället permitterade på heltid.

Konsumentenkät: Digitala inköp och viljan att pröva på digitala matinköp ökar

Den akuta coronakrisen har radikalt minskat butiksbesöken, vilket märks speciellt i att specialbutikernas försäljning har rasat. De digitala inköpen ökar ändå och en femtedel av konsumenterna tänker öka sina nätinköp om krisen blir långvarig. Också de äldre åldersklasserna är villiga att pröva på och utöka sina nätinköp. Pandemin har redan lett till omfattande permitteringar och uppsägningar inom handeln och Finsk Handel efterlyser därför snabba stödåtgärder för företagen i form av direkta stöd.

De asiatiska nätbutikerna har en betydande konkurrensfördel på bekostnad av produktsäkerheten

Nätbutiker utanför EU har fått en orättvis och betydande konkurrensfördel i förhållande till finska butiker. En av de märkbaraste skillnaderna beror på lagstiftningen kring produktsäkerhet. För att uppnå en jämlikare konkurrens och stärka konsumentsäkerheten borde denna lagstiftning också omfatta konsumenthandel som görs utanför EU.

Regeringens beslut en besvikelse för handeln – det hårt efterlängtade direkta stödet saknas fortfarande på listan

Regeringens beslut i dag om ökad företagsfinansiering var i sig välkommet, men storleksklassen och sammansättningen av åtgärderna var en besvikelse för handeln. Det direkta stöd som är hårt efterlängtat av framför allt de butiker inom specialbranscher och annan försäljning och som nu lider av försäljningsras saknades bland besluten. Finsk Handel är rädd för att coronavåren kommer att medföra en konkursvåg inom den sektor som sysselsätter flest personer.

Enkät: Över en fjärdedel av butikerna uppger att omsättningen har kollapsat nästan helt – antalet anställda har redan skurits ner med 25 %

Av den enkät som Finsk Handel låtit göra bland sina medlemsföretag framgår att omsättningen har rasat med över hälften för nästan två femtedelar av företagen inom handeln och för över en fjärdedel med över 70 procent. Över hälften av företagen inom handeln har minskat sin personalstyrka, främst genom att permittera. Regeringens stödåtgärder biter inte på handelns problem.

Finländska webbutiker erövrar marknaderna

Handeln i Finland har digitaliserats i rask takt, och att särskilt de inhemska webbutikerna har erövrat marknaderna framgår av Finsk Handels färska utredning om webbhandeln. De inhemska webbutikernas verksamhet är även uppskattad. Trots detta finns det ännu arbete att göra i internationaliseringen av den finländska digitala handeln. Att handla mat via webben har ökat i hisnande tempo, och coronaepidemin kommer sannolikt att alltjämt påskynda tillväxten.