digitalisering

Finländarna satsar på hemmet – även under coronakrisen

En fysisk butik spelar en central roll inom detaljhandel när det gäller produkter för hemmet och boendet både när det gäller informationssökningen inför köpet och själva köpsituationen. De digitala kanalernas och framför allt mobilvärldens betydelse ökar när coronakrisen sätter fart på utvecklingen. Inköpsplatsen väljs ofta utifrån priset men även bland annat utbud och kvalitet är viktiga valkriterier för många. Coronaviruset hotar den viktigaste säsongen för järnhandel, fackhandelns största bransch. Man skulle snabbt kunna hjälpa branschen genom att höja hushållsavdraget.

De asiatiska nätbutikerna har en betydande konkurrensfördel på bekostnad av produktsäkerheten

Nätbutiker utanför EU har fått en orättvis och betydande konkurrensfördel i förhållande till finska butiker. En av de märkbaraste skillnaderna beror på lagstiftningen kring produktsäkerhet. För att uppnå en jämlikare konkurrens och stärka konsumentsäkerheten borde denna lagstiftning också omfatta konsumenthandel som görs utanför EU.

Detaljhandeln upplever nu en konjunkturtopp – i framtiden hotar en minskning av antalet företag

Detaljhandeln har vuxit med en årlig tillväxttakt om ett par procent i några års tid. Nästa år blir till-växten långsammare, men slutar inte. Inom partihandeln blev tillväxten av omsättningens volym* långsammare redan i fjol, och under första halvåret 2019 har den till och med krympt något. Enligt Finsk Handels prognos kommer det att ske stora förändringar i företagsstrukturen och antalet före-tag inom handeln, och detta kommer också att återspeglas i sysselsättningen.