Månad: juni 2020

Lättnad av restriktioner gav fysiska butiker ökad dragningskraft

Efter att begränsningarna i rörelsefriheten lättades i början av juni har avsikterna att göra mera digitala inköp avtagit. Särskilt barnfamiljer gjorde under våren mera digitala inköp inom dagligvaruhandeln och fackhandeln, men de har inte heller avsikt att öka på sina inköp på nätet. Den friare rörligheten syns särskilt i den ökade mängden butiksbesök som görs av personer över 65 år. En del av kunderna inom näthandeln av matvaror, som vuxit kraftigt, har redan ökat sina besök i fysiska affärer.

Handeln kan uppnå koldioxidneutralitet redan 2035 – skattelösningar och stöd för energiinvesteringar leder till målet

Målet för handelns färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle är att finska handeln ska vara global banbrytare inom sin bransch i klimatfrågor och ha uppnått koldioxidneutralitet år 2035, och att branschens utsläpp ska vara nästan nere vid noll år 2050. Handeln kan tidigarelägga koldioxidneutraliteten med 15 år bland annat med hjälp av en lägre elskattesats och stöd för småskalig produktion av förnybar energi. Klimatarbetet som görs av handelns företag betjänar hela finska samhället och har en betydande positiv effekt på hela värde- och leveranskedjans kolhandavtryck samt på kundernas möjligheter att agera på ett hållbart sätt.

Köpvanor förändrades i och med coronan – det finns även vinnare i krisen

I och med coronaepidemin har användningen av sociala medier och olika enheter förändrats. Förändringarna visar sig redan på de första metrarna av konsumentens köpstig, till exempel i hur köpimpulser skapas. Även digitala inköp har förändrats både vad gäller de enheter som används för inköp och de produkter som köps. I stället för digitala inköp har konsumenterna övergått till att handla elektronik såväl i fysiska butiker som i webbutiker. Utredningen grundar sig på uppgifterna från Statistas internationella konsumentenkät.

Effektivare förebyggande av butiksstölder med nya åtgärdsrekommendationer och utveckling av samarbetet

Det är mycket viktigt för företag inom handeln att skydda personalen, kunderna och egendomen genom att utveckla butikssäkerheten bland annat med hjälp av förebyggande av butiksstölder. Finsk Handel är belåten med det arbete som en av rådet för brottsförebyggande tillsatt arbetsgrupp gjort och med de åtgärdsrekommendationer som arbetsgruppen lagt fram.