Månad: september 2020

Pros olagliga överraskningsstrejker fortsätter spöa Suomen Kotidata – arbetsfredssystemet fungerar inte

Strejken som började idag bevisar klart och tydligt att Kotidata-fallet inte handlar om olösta problem i anställningsförhållanden utan om Fackförbundet Pros fackpolitiska målsättning att pressa Kotidata att byta ut handelns kollektivavtal mot ICT-branschens kollektivavtal som inte lämpar sig för företaget. Svartmålningskampanjen som pågått länge och som baserar sig på påståenden utan grund hotar företagets verksamhet och arbetsplatser. Seriestrejkerna understryker att det finska arbetsfredssystemet inte fungerar.

Handelns hälsningar inför budgetmanglingen: Sänkt elskatt ska stödja handelns konkurrenskraft och klimatarbetet inom branschen

Den finska handeln kämpar fortgående i den allt strängare internationella konkurrensen. I budgetmanglingen ska regeringen analysera alla metoder i syfte att stöda företagen och arbetet. En gradvis sänkning av handelns elskatt till industrins nivå skulle förbättra handelssektorns internationella kostnadskonkurrenskraft betydligt. Elektrifieringen av handelns processer är en av de mest betydande åtgärderna i branschens strävan att nå koldioxidneutralitet och därför är en sänkning av elskatten en viktig faktor även i för branschens klimatarbete.

Näthandelsmarknaden i Ryssland växer och internationaliseras – coronapandemin sätter fart på utvecklingen

Trots den förhållandevis svaga köpkraften är Ryssland en av världens största näthandelsmarknader, som fortfarande håller på att utvecklas och mogna. Digitala köp har snabbt blivit vanligare på senare år, och coronapandemin har påskyndat utvecklingen inom bland annat betalningar och logistik. Ryska konsumenter skiljer sig fortfarande på många olika sätt från nordiska konsumenter, och i synnerhet är omdömen från andra av stor vikt när köpbeslut fattas. Trots att Kina dominerar gränsöverskridande digitala köp, blir köp från andra platser allt vanligare. Ryska marknadsplattformar kan erbjuda nya tillväxtmöjligheter även för finländska nätbutiker.

Väntat avgörande från arbetsdomstolen: Suomen Kotidata kan även i fortsättningen tillämpa handelns kollektivavtal

Finsk Handel är nöjd med arbetsdomstolens avgörande att man i Suomen Kotidata även i fortsättningen kan tillämpa handelns kollektivavtal. Finsk Handel anser att påtryckningen från Fackförbundet Pro och strejker medan processen pågick i arbetsdomstolen är ett allvarligt brott mot arbetsfreden och ett störande beteende som visar likgiltighet för lagen och spelreglerna i arbetslivet. I och med arbetsdomstolens avgörande önskar man att företaget får arbetsfred och kan återgå till en normal vardag.