Månad: augusti 2022

Finsk Handel börjar samla in information om ansvar – hållbart konkurrenskraftig handel som målsättning

Finsk Handel börjar samla information om ansvar inom branschen mer konsekvent. I förbundet har man skapat en målbild för ansvarsfullheten inom handeln och definierat de främsta indikatorerna för att verifiera ansvarsfullheten i branschen i samarbete med företag och experter inom branschen. Det gemensamma målet är en hållbart konkurrenskraftig handel.

Handelns tillväxt är över – osäkerheten tynger ner handeln och konsumenterna

Enligt en färsk prognos av Finsk Handel sjunker detaljhandelns omsättning* med drygt 2,5 procent i år och ännu mer nästa år. Ökningen av omsättningen i euro beror endast på ökade kostnader och stigande priser. Om Finland och Europa hamnar i en lågkonjunktur fördjupas minskningen inom handeln. Att trygga köpkraften är väsentligt för handelns utveckling och därför borde en minskning av arbetsbeskattningen vara en av de främsta målen för den kommande regeringen. En uppåtgående pris–lönespiral tryggar inte köpkraften.