Månad: maj 2024

Marketmodets popularitet ser tills vidare ut att hejda det kinesiska ultrasnabba modets framfart

Enligt Finsk Handels undersökning Modehandel under ultrasnabba modets era* har den finländska konsumentmarknaden för kläder utvecklats långsammare än i övriga nordiska länder. Den långsamma tillväxten fortsätter även under de närmaste åren, då den åldrande befolkningen, den svaga ekonomiska tillväxten och köpkraften begränsar utvecklingen. Populariteten för ultrasnabbt mode ökar dock volymerna på konsumentmarknaden. Marketaffärer är en av Finlands mest populära klädförsäljare, och marketmodets popularitet kan bidra till att dämpa snabbmodets frammarsch en aning. Av dem som i nuläget köper sina kläder digitalt returnerar nästan en tredjedel sina beställningar.

Organisationerna vädjar: Företagsbesöksförbud behövs fort – allvarliga hotfulla situationer inom kundservice och förbrytelser inom handeln fortsätter att öka

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig att reglera företagsbesöksförbudet. Flera organisationer efterlyser nu att löftet ska omsättas i praktiken. Stölder och störande beteende i butiker ökar kraftigt, så lagstiftningsarbetet ska inte längre skjutas upp. En ny lag behövs särskilt för att säkerställa att arbetet och ärenden i butiken kan skötas tryggt, eftersom en mängd kunder upprepade gånger utgör ett allvarligt hot för butikspersonalen och samtidigt för kunderna.