Kundnöjdheten

Corona har utmanat handelns serviceförmåga – de mest nöjda kunderna inom dagligvaruhandeln

Kundernas upplevelse av servicen skapar kundnöjdhet och därmed lojalitet mot butiken. Serviceupplevelsens betydelse för kundnöjdheten är särskilt stor för kunder över 50 år. Åldersstrukturen håller på att förändras i Finland, och därför är det allt viktigare för handeln att fundera över hur man ska svara på behoven hos kunder i olika åldrar. Serviceupplevelsen och kundnöjdheten är som bäst inom dagligvaruhandeln och som svagast inom järnhandeln samt i inrednings- och möbelaffärer.

Kundnöjdhetsmätning visar största framsteg för kedjerna inom sport-, dagligvaru- och järnhandel

Kundnöjdheten har ökat i samtliga branscher inom handeln i Finland, berättar Finsk Handels nya Kundnöjdhetsindex. Inom servicebranscher var ökningen störst inom sporthandeln, medan nöjdheten med läkartjänsterna gick ner mest. Utav alla undersökta branscher skapar dagligvaruhandeln den bästa serviceupplevelsen. Kundservice är den finska handelns konkurrensfördel – också i julhandeln. Traditionellt är julen den största säsongen under året för detaljhandeln: genomsnittligt ökar försäljningen i december med en fjärdedel och i vissa branscher inom fackhandeln kan försäljningen mer än fördubblas.