Månad: augusti 2018

Tillväxten inom handeln saktar in nästa år – beskattningen av servicearbete begränsar tillväxten

Inte ens den starka konjunkturen har räckt för att lyfta handeln till de tillväxtsiffror som upplevdes i början av 2000-talet. Detaljhandeln väntas i år växa i samma takt som förra året, men nästa år saktar tillväxten in. Sysselsättningen, som tillfälligt ökat, återgår till att minska år 2020. Inom partihandeln har den ökade omsättningen inte ökat sysselsättningen. Utvecklingen av servicebranscherna bromsas av den mångfaldiga beskattningen som ansamlas på servicearbetets pris. Den tunga beskattningen på servicearbete och konsumtionen som minskar i takt med att befolkningen åldras kommer att skada de privata tjänsternas framtid om beskattningen inte lättas.