Månad: mars 2022

Handelns budskap till ramförhandlingarna: Köpkraften och strukturreformerna måste beaktas

Den långvariga coronapandemin och de militära åtgärderna som Ryssland vidtagit har betydande negativa effekter på ekonomin, vilket kommer att märkas i medborgarnas vardag. Handeln förväntar sig att regeringens ramförhandlingar ger lösningar som stöder köpkraften, regleringsreformer som främjar tillväxten och beslut som tar hänsyn till alla potentiella och kostnadseffektiva energiproduktionsmetoder som svar på de rådande energisäkerhets- och klimatutmaningarna.

Tillkännagivandet av rabatter och erbjudanden förändras i slutet av maj 

De nya bestämmelserna om rabatter kommer att träda i kraft den 28 maj. Från och med detta datum måste konsumenten, utöver rabattpriset eller erbjudandet för varorna, informeras om lägsta priset till vilket varorna har sålts till konsumenterna under 30 dagar före kampanjen. Detta krav gäller inte för lättfördärvliga livsmedel eller rabatter som riktar sig till ett begränsat antal konsumenter, såsom stamkundserbjudanden.