År: 2022

Turbulens i handeln med hemelektronik – Asiatiska nätbutiker väcker misstankar

Enligt Finsk Handels undersökning* gör finländare oftast sina inköp av hemelektronik i butikerna Gigantti, Prisma och Power och i nätbutiken Verkkokauppa.com. I slutet av förra året började försäljningen av hemelektronik minska från pandemins rekordsiffror, och försäljningen kan möta svårigheter under en lång tid framöver på grund av logistikproblem, Kinas coronanedstängningar och komponentbristen. Finländare köper helst inte begagnad elektronik, men förändringar kan ske under de närmaste åren.

Förseningar i lagberedning drabbar företag och konsumenter

Finsk Handel kräver att justitieministeriet och riksdagen tar sitt ansvar för dröjsmålet med genomförandet av EU:s konsumentlagstiftning. Konsumentskyddslagen håller på att ändras för andra gången inom sex månader på ett sätt som kommer att kräva betydande ansträngningar för företagen inom handeln. Trots detta förväntar man att företagen ska anpassa sig till nya skyldigheter nästan över en natt. Mari Kiviniemi, verkställande direktör för Finsk Handel, är förargad över att både företagen och konsumenterna kommer lida av lagberedarnas förseningar.  

Munskyddsrekommendationen slopas i butiker

Finsk Handel och Finlands Dagligvaruhandel rf rekommenderar att man i butikerna slopar den nationella rekommendation om användning av munskydd. Institutet för hälsa och välfärd informerade den 14 april om en allmän avskaffning av munskyddsrekommendationen. Myndighetsanvisningen gäller endast kundernas användning av munskydd. Arbetsgivaren gör sin rekommendation på basis av egen riskbedömning.

Handeln tackar regeringen för FUI-insatserna – satsningar på strukturella reformer och att stärka sysselsättningen saknades 

Finsk Handel anser att regeringens rambeslut är i rätt riktning, men för reformens del otillräckliga. Handeln är nöjd med regeringens FUI-beslut eftersom de stärker tillväxten på lång sikt. Insatser för att trygga Finlands säkerhet och följderna av kriget i Ukraina är också nödvändiga. Däremot fanns inga lösningar som förbättrar sysselsättningen och avveckla flitfällor i regeringens ramförhandlingar.    

Handelns budskap till ramförhandlingarna: Köpkraften och strukturreformerna måste beaktas

Den långvariga coronapandemin och de militära åtgärderna som Ryssland vidtagit har betydande negativa effekter på ekonomin, vilket kommer att märkas i medborgarnas vardag. Handeln förväntar sig att regeringens ramförhandlingar ger lösningar som stöder köpkraften, regleringsreformer som främjar tillväxten och beslut som tar hänsyn till alla potentiella och kostnadseffektiva energiproduktionsmetoder som svar på de rådande energisäkerhets- och klimatutmaningarna.

Tillkännagivandet av rabatter och erbjudanden förändras i slutet av maj 

De nya bestämmelserna om rabatter kommer att träda i kraft den 28 maj. Från och med detta datum måste konsumenten, utöver rabattpriset eller erbjudandet för varorna, informeras om lägsta priset till vilket varorna har sålts till konsumenterna under 30 dagar före kampanjen. Detta krav gäller inte för lättfördärvliga livsmedel eller rabatter som riktar sig till ett begränsat antal konsumenter, såsom stamkundserbjudanden. 

En reform av den sociala tryggheten skulle bidra till att lösa matchningsproblemet mellan arbetslösa och arbetsplatser

Enligt Finsk Handel finns det allvarliga matchningsproblem av arbetslösa och lediga jobb i Finland. Problemen med tillgången till arbetskraft är också ett välkänt fenomen inom handeln. Reformen av det sociala trygghetssystemet bör påskyndas och flitfällorna avvecklas så att det blir lönsamt att ta emot och arbeta varje arbetstimme. Fredagen den 11 februari fattar regeringen beslut om nya sysselsättningsåtgärder.