År: 2022

Finsk Handel och PTY utarbetade ett materialpaket till stöd för livsmedelsdiskussionen – omfattar även handelns lösningsförslag på utmaningarna som livsmedelskedjan står inför

Debatten om primärproducenternas ställning samt fördelningen av inkomster och ökade kostnader i livsmedelskedjan har accelererat och intensifierats under det senaste året. I slutet av året har handeln förberett ett material, Kaupan näkökulmia ruokakeskusteluun (Handelns perspektiv på livsmedelsdiskussionen), för att redogöra för sin syn, öppna upp marknadssituationen och tillhandahålla fakta i den ställvis färgade diskussionen.

Finsk Handel fördömer utmarscher och arbetsinställelser     

Finsk Handel fördömer de utmarscher och arbetsinställelser som berör företag inom handeln som olagliga stridsåtgärder. Dessa störningar i arbetsfreden minskar förtroendet för hela kollektivavtalssystemets funktionalitet. Åtgärder som vidtagits under julhandeln, som är ytterst viktig för handeln, orsakar också orimliga skador för företag och kunder inom handeln.   

Kundnöjdheten inom specialhandeln har förbättrats sedan förra året – de inhemska butikerna har stärkt sin position

Kundnöjdheten har ökat sedan förra året inom alla de branscher inom special- och bruksvaruhandeln som undersöktes. Framför allt har de inhemska kedjorna stärkt sin position när det gäller både kundnöjdhet, serviceupplevelse och den lojalitet som kunderna upplever. Även om kundnöjdheten inom dagligvaruhandeln inte förbättrades ytterligare är den i genomsnitt klart större än inom andra sektorer.

Tillträdesförbud till företag fungerar i Sverige – Finsk Handel och Företagarna i Finland: Det behövs även i Finland

Företag i Finland borde kunna ansöka om tillträdesförbud mot personer som kontinuerligt uppför sig störande, föreslår Finsk Handel och Företagarna i Finland. Lagen om tillträdesförbud till butik i Sverige har varit i kraft i drygt ett år, och inledningsvis har erfarenheterna varit positiva. Störande uppträdande är ett problem i synnerhet inom servicebranschen. Kunderna, medarbetarna och företagen behöver en miljö där de tryggt kan arbeta och sköta sina ärenden.

Framtidsredogörelsen påskyndar förnyelsen inom handeln och ger fart åt den internationella konkurrenskraften

Finsk Handel anser att framtidsredogörelsen som idag godkändes av statsrådet är välkommen och nödvändig, eftersom konkurrenskraften inom branschen måste tas hand om. Finsk Handel är till exempel nöjd med att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) betonades, vilket gör att handeln kan utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Däremot uteblev djärvare reformer som skulle ha behövts inom planläggningen samt alkohol- och apoteksregleringen.

Julen är fortfarande den viktigaste försäljningsmånaden för handeln – under julen ökar försäljningen med en femtedel

December är fortfarande den klart viktigaste försäljningsmånaden för detaljhandeln i Finland, även om försäljningen nu sprids över andra månader till följd av mindre säsonger. Försäljningen inom handeln i december ökar med cirka en femtedel jämfört med årets månadsgenomsnitt. För många fackaffärer är det ytterst viktigt att julhandeln lyckas.

Ansvar växer sig starkare i attityderna – finländare är beredda att betala för hållbara produkter

Majoriteten av finländarna anser att köp av hållbara produkter är ett mått på en ansvarsfull konsument. De är också redo att betala ett högre pris för hållbara produkter, och särskilt bland så kallade föregångare inom digital handel har villigheten att betala ökat under pandemin. Största delen av finländarna skulle vilja föredra butiker som bär samhällsansvar i hemlandet, men villigheten att betala för detta är inte lika stark.