Månad: februari 2022

En reform av den sociala tryggheten skulle bidra till att lösa matchningsproblemet mellan arbetslösa och arbetsplatser

Enligt Finsk Handel finns det allvarliga matchningsproblem av arbetslösa och lediga jobb i Finland. Problemen med tillgången till arbetskraft är också ett välkänt fenomen inom handeln. Reformen av det sociala trygghetssystemet bör påskyndas och flitfällorna avvecklas så att det blir lönsamt att ta emot och arbeta varje arbetstimme. Fredagen den 11 februari fattar regeringen beslut om nya sysselsättningsåtgärder.

Kollektivavtal inom handeln har slutits

Finsk Handel och Servicefacket PAM enades om handelns kollektivavtal sent under tisdagen den 1 februari 2022. Finsk Handel beskriver lösningen som måttlig, men ser också att det i framtiden kommer att krävas bredare strukturreformer för att bevara och utveckla konkurrenskraften inom branschen.

Stigande världsmarknadspriser ökar handelns omsättning – sysselsättningen avtar

Enligt Finsk Handel kommer tillväxten av detaljhandelns omsättning i euro under de närmaste två åren främst bero på stigande världsmarknadspriser. Framför allt höjs priserna på grund av kostnaderna för råvaror och energi. Under det sista kvartalet i fjol baserades tillväxten av omsättningen helt på prisökningen. Efter pandemin förväntas sysselsättningen inom detaljhandeln börja minska.  

Finländarnas villighet att handla i fysiska butiker har ökat under coronatiden – att handla mat på nätet väcker intresse

Enligt en färsk undersökning från Detaljhandelns Forskningsstiftelse återspeglas coronapandemin för första gången i de finländska konsumenternas värderingar. Särskilt ungdomar har haft större svårigheter med att handla på nätet, möjligen på grund av problem med tillgängligheten av produkter, och samtidigt är människor mycket villiga att handla i fysiska butiker. De sociala mediernas betydelse för köpbesluten har ökat.

Låt oss inspireras av handeln! − Den nya webbplatsen Kannattavakauppa.fi samlar innehåll om branschens uppgifter och studievägar

För de flesta unga är sökande av sommarjobb och gemensam ansökan till fortsatta studier några av vårens mest betydelsefulla etapper. Finsk Handel representerar företag och arbetsgivare inom handeln och presenterar en av Finlands största branscher på ett mångsidigt sätt på den nya, till unga riktade webbplatsen Kannattavakauppa.fi.