Månad: april 2021

En snabb och välorganiserad corona-exit som informerats om öppet möjliggör en återhämtning av ekonomin

Ett snabbt, men kontrollerat uppöppnande av samhället när coronapandemin har lugnat ner sig är viktigt för den ekonomiska återhämtningen. Att rikta vaccinet till vissa regioner och införa ett coronapass skulle påskynda den goda utvecklingen. Finsk Handel påminner om vikten av att informera öppet och i god tid om avvecklingen av restriktionerna och stödåtgärderna för att ge företagen en tydlig planeringshorisont.

Handelns budskap till regeringens halvårsbudget: lösningar som stöder köpkraft, incitament för en grön övergång och fart på lokalt avtalande

För servicebranscherna och särskilt för många företag inom fackhandeln har det gångna året varit svårt. Av regeringens halvårsbudget förväntar sig handeln beslut som sätter fart på ny tillväxt och höjer sysselsättningen. Metoder för att nå dessa mål bör vara främjande av lokala avtal, säkerställande av konsumenternas köpkraft och skattelösningar som stöder en grön övergång.

Handeln håller kommunerna i rullning – livskraften stärks med lokala beslut

Företagen inom handel är betydande sysselsättare, skattebetalare och investerare i kommunerna. Det är med andra ord inte likgiltigt hur det går med handeln eftersom branschen skapar välfärd, framgång och arbete överallt i Finland. Finsk Handel uppmuntrar kommande kommunbeslutsfattare att beakta de lokala handelsföretagen i kommunernas beslutsfattande och erbjuder kandidaterna material till stöd för valarbetet.