Månad: juni 2024

Handeln som nyckelfaktor för att bekämpa klimatförändringar − samarbete i hela värdekedjan krävs för att uppnå målen för koldioxidsnålhet

Handeln har som mål att vara koldioxidneutral år 2035 och nästan utsläppsfri år 2050. Branschens uppdaterade färdplan för koldioxidsnålhet visar att företagens nuvarande åtgärder och åtaganden är en bra början, men för att nå noll utsläpp år 2050 måste alla företag inom handeln ställa ambitiösa vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål. För att genomföra detta behöver företagen en rättvis och förutsägbar regleringsmiljö.

Inhemsk fackhandel i utmanande konjunkturläge söker tillväxt och effektivitet genom digitalisering  

Den inhemska fackhandeln lever i utmanande tider. De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin är lågt och köpkraften strukturellt svag. Konkurrensen inom den internationella näthandeln har också blivit hårdare. För den finska fackhandeln bör man särskilt satsa på FoUI-verksamheten och påskynda införandet av innovationer, vilket skulle stödja företagens tillväxt och konkurrenskraft.  

Marknadsplatserna på nätet ska hållas i schack: den osunda konkurrenssituationen bör åtgärdas snarast  

Nätbutiker utanför EU ska i sin verksamhet följa samma spelregler som finska och andra europeiska nätbutiker och nätplattformar. Rättvisa spelregler inom handel garanterar också säkra produkter för konsumenterna. Den osunda konkurrenssituationen måste åtgärdas också eftersom de billiga kinesiska nätbutikerna Temu och Shein snabbt har vunnit terräng både på den finländska och europeiska marknaden.