Månad: september 2021

Ungdomar får lära känna handeln och arbetslivet i Världens största etäTET

Den största arbetsgivaren inom näringslivet och den största arbetsgivaren för ungdomar, handeln, presenterar sig omfattande och mångsidigt för ungdomar i november på Världens största etäTET, d.v.s. distansprao, samordnad av Ekonomi och ungdom TAT. Finsk Handel och dess företagspartner är oroade över bristen på kunniga arbetare vilket hotar även handelsbranschen. Med attraktionsarbete försöker man locka ungdomar till den ansvarsfulla och ständigt framåtskridande handelsbranschen.

Regeringens sysselsättningsåtgärder svarar inte tillräckligt på den allt större bristen på arbetskraft

Finsk Handel är besviken över att regeringen skjuter upp en del av sina sysselsättningsåtgärder till nästa år. De beslut som nu har fattats kommer bara att lindra flitfällorna för studenter och pensionärer. På den positiva sidan beslutades det i budgetförhandlingarna att inte höja inkomstbeskattningen och därmed minska köpkraften. Förhandlingarnas beslut förbättrar dock inte handelns internationella konkurrenskraft.

Servicebranschernas organisationer: Att sänka elskatten inom servicebranschen skulle påskynda uppnåendet av klimatmålen och stärka konkurrenskraften

Att uppnå målet för koldioxidneutralitet senast 2035 förutsätter beslut av regeringen som stöder företagens koldioxidsnålhet inom servicebranscherna. Ett viktigt sådant beslut skulle vara att sänka elskatten inom servicebranschen. En sänkning av elskatten skulle också skydda Finlands kostnadskonkurrenskraft och inhemska arbetsplatser. Tjänstesektorn som kämpar i den ökande internationella konkurrensen betalar för närvarande 45 gånger högre elskatt än industrin.