Månad: maj 2021

Vi behöver få en ändring av den knappa kostnadsstödslinjen och bättre förutsägbarhet för sommarens turistsäsong

Finlands regering bereder den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag, som är mycket nödvändig även för företag inom handeln i och med att coronapandemin och tillhörande begränsningsåtgärder drar ut på tiden. Finsk Handel anser att de föreslagna stödkriterierna är för strama, eftersom de fortfarande exkluderar en stor del av företagen inom handeln. En trög öppning för turismen och sommarens festsäsong ökar de ekonomiska utmaningarna för företagare, varför det är nödvändigt att granska stödkriterierna.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Företag behöver en bättre förutsägbarhet gällande samlingsbegränsningar när sommarens festsäsong närmar sig

Sommarens festsäsong börjar snart, men det är fortfarande oklart om finländarna kan hålla fester och företagen satsa på säsongen. Finsk Handel och Företagarna i Finland förutsätter att när sjukdomssituationen har gett sig, ska myndigheterna snabbt granska samlingsbegränsningarna och rekommendationerna igen samt meddela besluten i tid. Att lyckas med festsäsongen kan vara en fråga om kontinuiteten i hela verksamheten särskilt för fackhandel och företag inom servicebranschen som lider av den förlängda pandemin.