Månad: november 2021

Kampanjen Vänligt bemött (Ollaan ihmisiksi) inleds – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött från Finsk Handel och Servicefacket PAM väcker konsumenterna till att fundera över sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder. Tidpunkten för kommunikationsinsatsen som inleds idag är igen under den hektiska julsäsongen. Den redan traditionella kampanjens budskap är inte föråldrat – tvärtom.  

Julhandeln förväntas återhämta sig jämfört med förra året

Julhandeln förväntas öka i år jämfört med år 2020. Mer än en fjärdedel av butikerna förväntar sig att julhandeln ska även börja tidigare, bland annat i samband med Black Friday. Särskilt vissa sport-, elektronik- och modebutiker förväntar sig en tidig julsäsong. December är ändå fortfarande den klart viktigaste försäljningsmånaden för detaljhandeln i Finland.

Corona har utmanat handelns serviceförmåga – de mest nöjda kunderna inom dagligvaruhandeln

Kundernas upplevelse av servicen skapar kundnöjdhet och därmed lojalitet mot butiken. Serviceupplevelsens betydelse för kundnöjdheten är särskilt stor för kunder över 50 år. Åldersstrukturen håller på att förändras i Finland, och därför är det allt viktigare för handeln att fundera över hur man ska svara på behoven hos kunder i olika åldrar. Serviceupplevelsen och kundnöjdheten är som bäst inom dagligvaruhandeln och som svagast inom järnhandeln samt i inrednings- och möbelaffärer.