Månad: december 2022

Finsk Handel och PTY utarbetade ett materialpaket till stöd för livsmedelsdiskussionen – omfattar även handelns lösningsförslag på utmaningarna som livsmedelskedjan står inför

Debatten om primärproducenternas ställning samt fördelningen av inkomster och ökade kostnader i livsmedelskedjan har accelererat och intensifierats under det senaste året. I slutet av året har handeln förberett ett material, Kaupan näkökulmia ruokakeskusteluun (Handelns perspektiv på livsmedelsdiskussionen), för att redogöra för sin syn, öppna upp marknadssituationen och tillhandahålla fakta i den ställvis färgade diskussionen.