Månad: februari 2024

Ett effektivt försäljningssystem för läkemedel skulle medföra besparingar på upp till 250 miljoner euro

Finsk Handel uppmuntrar regeringen till strukturreformer i sina ekonomiska beslut vid ramförhandlingarna. Enligt beräkningar som förbundet låtit utföra skulle en strukturreform av detaljdistributionssystemet för läkemedel medföra årliga besparingar på upp till 250 miljoner för staten och konsumenterna. På grund av de ökande kostnaderna för läkemedelsersättningar för den åldrande befolkningen ska reformen inte längre skjutas upp.

Risker i utvecklingen av handelns försäljning– regeringen måste sörja för konsumenternas köpkraft

Volymen av detaljhandelns omsättning minskade med mer än tre procent förra året, i år beräknas försäljningsvolymen minska med cirka en procent. Förbättrad köpkraft kommer att vända detaljhandeln mot en tillväxtbana i slutet av året. Behovet av att förbättra produktiviteten och effektivisera verksamheten, vilket intensifieras av den internationella konkurrensen, återspeglas i sysselsättningen inom handeln även i fortsättningen. Det är viktigt att regeringen stöder konsumenternas köpkraft i sina beslut.