regeringens halvårsbudget

Regeringens sysselsättningsåtgärder svarar inte tillräckligt på den allt större bristen på arbetskraft

Finsk Handel är besviken över att regeringen skjuter upp en del av sina sysselsättningsåtgärder till nästa år. De beslut som nu har fattats kommer bara att lindra flitfällorna för studenter och pensionärer. På den positiva sidan beslutades det i budgetförhandlingarna att inte höja inkomstbeskattningen och därmed minska köpkraften. Förhandlingarnas beslut förbättrar dock inte handelns internationella konkurrenskraft.

Handelns budskap till regeringens halvårsbudget: lösningar som stöder köpkraft, incitament för en grön övergång och fart på lokalt avtalande

För servicebranscherna och särskilt för många företag inom fackhandeln har det gångna året varit svårt. Av regeringens halvårsbudget förväntar sig handeln beslut som sätter fart på ny tillväxt och höjer sysselsättningen. Metoder för att nå dessa mål bör vara främjande av lokala avtal, säkerställande av konsumenternas köpkraft och skattelösningar som stöder en grön övergång.