Månad: juni 2023

Regeringsprogrammets huvudlinjedragningar stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen – mer ambition behövs för att avveckla monopolen 

Finsk Handel anser att regeringsprogrammets huvudlinjedragningar är lyckade, särskilt när det gäller beslut som stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. I strukturreformerna som gäller avveckling av monopol kom regeringsprogrammets riktlinjer dock av sig. Handeln hoppas att regeringen fortsätter vägen målmedvetet mot en mer europeisk verksamhetsmiljö.