Månad: november 2022

Finsk Handel fördömer utmarscher och arbetsinställelser     

Finsk Handel fördömer de utmarscher och arbetsinställelser som berör företag inom handeln som olagliga stridsåtgärder. Dessa störningar i arbetsfreden minskar förtroendet för hela kollektivavtalssystemets funktionalitet. Åtgärder som vidtagits under julhandeln, som är ytterst viktig för handeln, orsakar också orimliga skador för företag och kunder inom handeln.   

Kundnöjdheten inom specialhandeln har förbättrats sedan förra året – de inhemska butikerna har stärkt sin position

Kundnöjdheten har ökat sedan förra året inom alla de branscher inom special- och bruksvaruhandeln som undersöktes. Framför allt har de inhemska kedjorna stärkt sin position när det gäller både kundnöjdhet, serviceupplevelse och den lojalitet som kunderna upplever. Även om kundnöjdheten inom dagligvaruhandeln inte förbättrades ytterligare är den i genomsnitt klart större än inom andra sektorer.

Tillträdesförbud till företag fungerar i Sverige – Finsk Handel och Företagarna i Finland: Det behövs även i Finland

Företag i Finland borde kunna ansöka om tillträdesförbud mot personer som kontinuerligt uppför sig störande, föreslår Finsk Handel och Företagarna i Finland. Lagen om tillträdesförbud till butik i Sverige har varit i kraft i drygt ett år, och inledningsvis har erfarenheterna varit positiva. Störande uppträdande är ett problem i synnerhet inom servicebranschen. Kunderna, medarbetarna och företagen behöver en miljö där de tryggt kan arbeta och sköta sina ärenden.

Framtidsredogörelsen påskyndar förnyelsen inom handeln och ger fart åt den internationella konkurrenskraften

Finsk Handel anser att framtidsredogörelsen som idag godkändes av statsrådet är välkommen och nödvändig, eftersom konkurrenskraften inom branschen måste tas hand om. Finsk Handel är till exempel nöjd med att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) betonades, vilket gör att handeln kan utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Däremot uteblev djärvare reformer som skulle ha behövts inom planläggningen samt alkohol- och apoteksregleringen.