digitala köp

Finländarnas villighet att handla i fysiska butiker har ökat under coronatiden – att handla mat på nätet väcker intresse

Enligt en färsk undersökning från Detaljhandelns Forskningsstiftelse återspeglas coronapandemin för första gången i de finländska konsumenternas värderingar. Särskilt ungdomar har haft större svårigheter med att handla på nätet, möjligen på grund av problem med tillgängligheten av produkter, och samtidigt är människor mycket villiga att handla i fysiska butiker. De sociala mediernas betydelse för köpbesluten har ökat.

De asiatiska nätbutikerna har en betydande konkurrensfördel på bekostnad av produktsäkerheten

Nätbutiker utanför EU har fått en orättvis och betydande konkurrensfördel i förhållande till finska butiker. En av de märkbaraste skillnaderna beror på lagstiftningen kring produktsäkerhet. För att uppnå en jämlikare konkurrens och stärka konsumentsäkerheten borde denna lagstiftning också omfatta konsumenthandel som görs utanför EU.

Lätt för äldre att köpa – digitala köp vållar dock huvudbry ibland

För äldre kunder är det lätt att göra inköp, och de besöker gärna i synnerhet fysiska butiker. Personer över 55 år använder inte mobilen särskilt mycket när de besöker butiken, och de vill inte heller få annonser i sina mobiltelefoner, till skillnad från yngre. Många äldre köper och beställer smidigt i nätbutiker, men i synnerhet personer över 65 år stöter även på problem när det gäller digitala köp. Planeras nätbutikerna bara för yngre människor?