Månad: oktober 2020

Pro bedriver fackförbundspolitik på de anställdas bekostnad

Genom att strejka i en månad slår Pro för tillfället hårt mot Suomen Kotidata, ett företag inom handelsbranschen. Finsk Handel har dock inte ännu fått en enda specificerad tvist gällande de anställdas arbetsförhållande eller lön för avgörande, trots att PAM:s förtroendeman, den andra avtalsparten i arbetskollektivavtalet för handeln, redan i åratal har tjänstgjort i företaget. År det här Pros sätt att lösa enskilda anställdas problem i anställningsförhållanden?

Kvalitetens betydelse ökar – coronan ändrar konsumentens köpvanor, men hur länge?

Den konstant öppna webbhandeln har lyfts fram som den vanligaste orsaken till digitala köp. Det är en viktig observation då vi tänker på den inhemska webbhandelns internationella konkurrenskraft. Premium-produkternas betydelse har under coronaåret ökat inom de flesta produktkategorier, såsom friluftsliv och sport. Resultatet är viktigt även med tanke på den begynnande julhandeln då allt fler konsumenter i jämförelse med tidigare är beredda att satsa på kvalitet framom ett billigt pris.

Pro har inlett en månadslång strejk inom Kotidata – vad händer?

Trots Kotidatas kraftiga och konkreta utvecklingsåtgärder inleder Fackförbundet Pro i dag en strejk inom företaget som kan pågå i upp till en månad. Strejken kan vara ödesdiger för Kotidata. Trots detta försöker Pro envist tvinga företaget att följa villkoren i kollektivavtalet för ICT-branschen, som inte lämpar sig för företaget.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Trygga butiksbesök håller ekonomins hjul snurrande

Affärerna arbetar målmedvetet för att det fortsättningsvis ska vara tryggt att arbeta och handla där. Aktörer inom branschen föreslår att regeringen riktar åtgärder utifrån risker och faktiska möjligheter att förhindra smitta. Informationen borde också bli tydligare. Man bör inte dra i corona-nödbromsen i onödan, eftersom det ökar osäkerheten, som är ett gift för ekonomin och sysselsättningen.