Månad: september 2023

Finland är en av världens ledande second hand-marknader

Finsk Handel uppskattar att helhetsmarknadens storlek för cirkulär handel i Finland är cirka 895 miljoner euro. Det största segmentet av cirkulär handel, näthandel mellan konsumenter, har nästan fördubblats sedan år 2015. Tillväxten av näthandeln mellan konsumenter ger också nya affärsmöjligheter för inhemska företag inom handeln. Enligt Finsk Handel skulle FUI-finansiering riktad till företag inom handeln utveckla ekosystem och innovationer inom cirkulär ekonomi och därmed påskynda den gröna omställningen ytterligare.