Månad: april 2022

Förseningar i lagberedning drabbar företag och konsumenter

Finsk Handel kräver att justitieministeriet och riksdagen tar sitt ansvar för dröjsmålet med genomförandet av EU:s konsumentlagstiftning. Konsumentskyddslagen håller på att ändras för andra gången inom sex månader på ett sätt som kommer att kräva betydande ansträngningar för företagen inom handeln. Trots detta förväntar man att företagen ska anpassa sig till nya skyldigheter nästan över en natt. Mari Kiviniemi, verkställande direktör för Finsk Handel, är förargad över att både företagen och konsumenterna kommer lida av lagberedarnas förseningar.  

Munskyddsrekommendationen slopas i butiker

Finsk Handel och Finlands Dagligvaruhandel rf rekommenderar att man i butikerna slopar den nationella rekommendation om användning av munskydd. Institutet för hälsa och välfärd informerade den 14 april om en allmän avskaffning av munskyddsrekommendationen. Myndighetsanvisningen gäller endast kundernas användning av munskydd. Arbetsgivaren gör sin rekommendation på basis av egen riskbedömning.

Handeln tackar regeringen för FUI-insatserna – satsningar på strukturella reformer och att stärka sysselsättningen saknades 

Finsk Handel anser att regeringens rambeslut är i rätt riktning, men för reformens del otillräckliga. Handeln är nöjd med regeringens FUI-beslut eftersom de stärker tillväxten på lång sikt. Insatser för att trygga Finlands säkerhet och följderna av kriget i Ukraina är också nödvändiga. Däremot fanns inga lösningar som förbättrar sysselsättningen och avveckla flitfällor i regeringens ramförhandlingar.