Månad: mars 2020

Finsk Handel och PAM: Fackhandelns situation har rasat snabbt till en alarmerande nivå – beslut om direkt stöd till företagen behövs snart

Finsk Handel och Servicefacket PAM kräver snabb information av regeringen om hurdana direkta stöd staten är redo att vidta för att undvika fackhandelns konkursvåg. Ett mer omfattande samhällsansvar och tydliga stödåtgärder förväntas även av hyresvärdarna. I många fackhandelsföretag är situationen alarmerande: försäljningen har rasat med 80–90 procent endast på några veckor.

Coronapandemin sätter i synnerhet fackhandeln på prov med minskad omsättning och sysselsättning

Sysselsättningen inom detaljhandeln har haft en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 och kommer att försvagas ytterligare av coronapandemin. Konsumenterna upplever också att risken för arbetslöshet har ökat, vilket direkt återspeglas i konsumtionsbeteendet. Omsättningen förväntas minska i stället för den tidigare prognostiserade måttliga tillväxten. Situationen drabbar hårdast den inhemska fackhandeln, som redan befinner sig i en kritisk situation.

Finsk Handel: Nu behövs snabba beslut om direkt stöd för till exempel hyreskostnader – modell från övriga nordiska länder

Finsk Handel skyndar på regeringens beslut om direkta stöd till företagen för bland annat hyreskostnaderna. För fackhandeln har coronaepidemin orsakat ett kritiskt läge så lösningarna behövs snabbt. Enligt uppgifter i offentligheten kan understöd från NTM-centralerna i fortsättningen även användas för att betala löner och hyror och att man som bäst håller på att förbereda en förordning som möjliggör detta. Även om förordningens juridiska formuleringar fås till stånd nästa vecka är det nödvändigt att preliminärt kunna bekräfta saken så snabbt som möjligt. Finsk Handel föreslår att lösningen hämtas från de former av direkt stöd som de övriga nordiska länderna tagit i bruk.

Skattefrihet vid donationer av kläder och skor skulle främja cirkulär ekonomi inom handeln

Företagen inom handeln måste betala moms när de donerar kläder och skor, vilket gör donationerna besvärliga och dyra. För handeln är donationer av inkuranta lager till behövande emellertid det bästa alternativet med tanke på både miljön och socialt ansvar, när företaget av någon orsak vill avstå från produkter som är i bra skick. Det borde vara så lätt och enkelt som möjligt att göra donationer, och det borde inte försvåras genom lagstiftning.

Rekryteringssvårigheter en utmaning även för handeln – den största sysselsättaren inom näringslivet kunde sysselsätta ännu mer

Företag inom handeln har utmaningar gällande tillgången på arbetskraft, och fenomenet kan ses i servicebranscherna över lag. Handeln kunde sysselsätta mer till exempel med hjälp av utveckling av språkkunskaperna hos personer med utländsk bakgrund samt rätt inriktning av utbildningsersättningar och lönesubventioner.

FIBS och Finsk Handel sätter fart på företagsansvaret genom nytt branschsamarbete

Företagsansvarsnätverket FIBS och Finsk Handel startar ett nytt slags branschsamarbete. Det gemensamma målet är att påskynda företagsansvaret och en hållbar affärsverksamhet inom handeln. För FIBS är modellen för branschsamarbete ny, och det markerar för sin del nätverkets 20-årsjubileum För medlemsföretagen i Finsk Handel öppnar partnerskapet upp nya vägar till information om företagsansvar och gemensamt lärande.