sysselsättning

Coronan bidrog till tillväxt inom handeln – sysselsättningen minskade

Under coronaåret ökade omsättningen inom detaljhandeln med knappt fyra procent. Coronan behandlade emellertid branscherna inom handeln på ett omväxlande sätt. Förra årets tillväxt i omsättningen syns inte i växande sysselsättning eller antalet företag, utan bägge fortsätter minska enligt den rådande trenden inom handeln. Den digitala handeln uppnådde rekordsiffror på grund av pandemin. När vi småningom går mot en tid efter coronan är det viktigt att hålla koll på köpkraften, kompetens och företagande.

Fackhandeln drev tillväxten inom detaljhandeln – hårdare internationell konkurrens

Omsättningen inom detaljhandeln utvecklades positivt under 2019. Tillväxten drevs av försäljningstoppen inom fack- och varuhushandeln under sensommaren och hösten. Sysselsättningen inom detaljhandeln sjönk dock från året innan bland annat på grund av effektivisering av inköpskedjor och funktioner, automatisering samt internationell konkurrens.