Månad: maj 2023

Helhetssynen och företagens röst fattas i planeringen av stadskärnan i Helsingfors

Helsingforsregionens handelskammare, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finsk Handel och Helsingin Yrittäjät samt flera företag vädjar till Helsingfors stad att den skulle involvera företagen genuint i utvecklingsprojekten i stadskärnan. I stället för separata projekt vill man att staden utarbetar en övergripande plan för att öka stadskärnans livskraft och en tydligare bedömning av företagseffekterna.

EU-kommissionen föreslår att tullfriheten avskaffas – det blir dyrare att beställa smågods från länder utanför EU 

EU-kommissionen föreslår att tullfriheten för nätbutiker utanför EU avskaffas från och med 1.3.2028. Avskaffandet av tullfriheten skulle bli synligt för konsumenterna, eftersom det i fortsättningen skulle bli dyrare att beställa smågods av lågt värde från länder utanför EU. Den finska handeln skulle gynnas av att tullfriheten avskaffas, eftersom den orättvisa konkurrensfördelen för företag utanför EU skulle upphöra. Avskaffandet av tullfriheten skulle också vara ett effektivt sätt att bekämpa bedrägerier. 

Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln erbjuder företag information om hur den cirkulära ekonomin kan påskyndas

Den nya spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln (Kiertotalous kuluttajakaupassa) erbjuder företag inom handeln information, lösningar och exempel när det gäller att etablera försäljning och uthyrning av begagnade produkter samt bland annat service- och reparationsverksamhet för dessa inom traditionell butikshandel, e-handel och på onlineplattformar. Handeln spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbara konsumtionsval för människor. 

Utbildningshelheten i digital handel fortsätter vid fem universitet

Studiemodulen Digital handel, som inleddes som ett gemensamt projekt mellan Finsk Handel och fem universitet, kommer att fortsätta finnas i universitetens studieutbud och kommer att vara tillgänglig fram till våren 2025 för examensstuderande och för öppna universitetsstuderande vid universiteten. Finsk Handel fortsätter att samordna hela projektet och universiteten fortsätter att ansvara för undervisningen. Studiemodulen stöder handelsföretag i deras kamp med den ständigt ökande bristen på experter.