Månad: september 2019

Handeln har förbättrat sitt anseende som en miljöansvarig bransch som förnyar sig

Enligt tjänstebranschernas anseendeindex som genomfördes för andra gången är industrins anseende fortfarande bättre än konsumenttjänsternas. Endast dagligvaruhandeln kommer upp till industribranschernas nivå och är tydligt bättre än medeltalet. Särskilt handelns miljöanseende och anseende som en bransch som förnyar sig hade förbättrats jämfört med för två år sedan. I konsumenternas egna ansvarsattityder utmärker sig huvudstadsregionen bland de övriga.

KKV, Finsk Handel och Företagarna i Finland: En god konsumentrelation är både till företagets och konsumentens nytta

Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Finsk Handel och Företagarna i Finland inleder i samband med Företagarens dag den 5 september 2019 kampanjen Goda konsumentrelationer. Under kampanjen ger man små och medelstora företag inom handeln handledning i grunderna i konsumentskydd. Med kampanjen vill man öka försäljarnas medvetenhet och kompetens, så att alla faser i köpprocessen genomförs på rätt sätt. Slutresultatet är en bra konsumentrelation, som ökar konsumenternas förtroende för företaget.