År: 2024

Skattehöjningar prövar handeln och konsumenten

Målet med ramförhandlingarna om att minska skuldsättningen är förståeligt, men regeringens beslut att höja den allmänna mervärdesskattesatsen med 1,5 procentenheter är ett hårt slag särskilt för special- och bruksvaruhandeln som är verksam i Finland. Även de nödvändiga strukturreformerna förblev knappa i ramförhandlingarna.

Strukturreformer bör göras i ramförhandlingarna – effektiva marknader förbättrar också konsumenternas köpkraft  

Senast i ramförhandlingarna bör nödvändiga strukturreformer genomföras för att förbättra den offentliga ekonomin och konsumenternas köpkraft, säger Finsk Handel. Den allmänna mervärdesskattesatsen bör inte höjas, eftersom ökningen skulle särskilt bestraffa den inhemska fackhandeln och hushåll med låga inkomster genom att försvaga köpkraften. Även FoUI-finansieringen bör förnyas och riktas till branscher inom handeln.  

Den inhemska näthandeln minskade och ökade från Kina – för att klara konkurrensen behöver den inhemska fackhandeln stöd

Finländarnas näthandel i hemlandet och utlandet minskade med drygt tre procent i fjol. Den inhemska digitala handeln minskade mer än den från utlandet, vilket också berodde på tillväxten hos de kinesiska digitala handelsjättarna, Temu och Shein. I februari 2024 har Temu räknat i antalet besök blivit finländarnas mest använda utländska marknadsplats. För att den inhemska fackhandeln ska klara sig i den internationella konkurrensen bör den få stöd för digitalisering och till exempel för införande och tillämpning av AI-baserade lösningar.

Ytterligare satsningar på forskning och utveckling ska inriktas på tillämpad forskning och diversifiering av näringsstrukturen

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta och Finsk Handel kräver att den växande offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen riktas mot tillämpad forskning och diversifiering av näringsstrukturen. Den nuvarande situationen, där i synnerhet produktiviteten inom privata tjänster släpar efter utvecklingen i konkurrerande länder, är ohållbar.

Ett effektivt försäljningssystem för läkemedel skulle medföra besparingar på upp till 250 miljoner euro

Finsk Handel uppmuntrar regeringen till strukturreformer i sina ekonomiska beslut vid ramförhandlingarna. Enligt beräkningar som förbundet låtit utföra skulle en strukturreform av detaljdistributionssystemet för läkemedel medföra årliga besparingar på upp till 250 miljoner för staten och konsumenterna. På grund av de ökande kostnaderna för läkemedelsersättningar för den åldrande befolkningen ska reformen inte längre skjutas upp.

Risker i utvecklingen av handelns försäljning– regeringen måste sörja för konsumenternas köpkraft

Volymen av detaljhandelns omsättning minskade med mer än tre procent förra året, i år beräknas försäljningsvolymen minska med cirka en procent. Förbättrad köpkraft kommer att vända detaljhandeln mot en tillväxtbana i slutet av året. Behovet av att förbättra produktiviteten och effektivisera verksamheten, vilket intensifieras av den internationella konkurrensen, återspeglas i sysselsättningen inom handeln även i fortsättningen. Det är viktigt att regeringen stöder konsumenternas köpkraft i sina beslut.