År: 2024

Handeln som nyckelfaktor för att bekämpa klimatförändringar − samarbete i hela värdekedjan krävs för att uppnå målen för koldioxidsnålhet

Handeln har som mål att vara koldioxidneutral år 2035 och nästan utsläppsfri år 2050. Branschens uppdaterade färdplan för koldioxidsnålhet visar att företagens nuvarande åtgärder och åtaganden är en bra början, men för att nå noll utsläpp år 2050 måste alla företag inom handeln ställa ambitiösa vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål. För att genomföra detta behöver företagen en rättvis och förutsägbar regleringsmiljö.

Inhemsk fackhandel i utmanande konjunkturläge söker tillväxt och effektivitet genom digitalisering  

Den inhemska fackhandeln lever i utmanande tider. De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin är lågt och köpkraften strukturellt svag. Konkurrensen inom den internationella näthandeln har också blivit hårdare. För den finska fackhandeln bör man särskilt satsa på FoUI-verksamheten och påskynda införandet av innovationer, vilket skulle stödja företagens tillväxt och konkurrenskraft.  

Marknadsplatserna på nätet ska hållas i schack: den osunda konkurrenssituationen bör åtgärdas snarast  

Nätbutiker utanför EU ska i sin verksamhet följa samma spelregler som finska och andra europeiska nätbutiker och nätplattformar. Rättvisa spelregler inom handel garanterar också säkra produkter för konsumenterna. Den osunda konkurrenssituationen måste åtgärdas också eftersom de billiga kinesiska nätbutikerna Temu och Shein snabbt har vunnit terräng både på den finländska och europeiska marknaden.  

Marketmodets popularitet ser tills vidare ut att hejda det kinesiska ultrasnabba modets framfart

Enligt Finsk Handels undersökning Modehandel under ultrasnabba modets era* har den finländska konsumentmarknaden för kläder utvecklats långsammare än i övriga nordiska länder. Den långsamma tillväxten fortsätter även under de närmaste åren, då den åldrande befolkningen, den svaga ekonomiska tillväxten och köpkraften begränsar utvecklingen. Populariteten för ultrasnabbt mode ökar dock volymerna på konsumentmarknaden. Marketaffärer är en av Finlands mest populära klädförsäljare, och marketmodets popularitet kan bidra till att dämpa snabbmodets frammarsch en aning. Av dem som i nuläget köper sina kläder digitalt returnerar nästan en tredjedel sina beställningar.

Organisationerna vädjar: Företagsbesöksförbud behövs fort – allvarliga hotfulla situationer inom kundservice och förbrytelser inom handeln fortsätter att öka

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig att reglera företagsbesöksförbudet. Flera organisationer efterlyser nu att löftet ska omsättas i praktiken. Stölder och störande beteende i butiker ökar kraftigt, så lagstiftningsarbetet ska inte längre skjutas upp. En ny lag behövs särskilt för att säkerställa att arbetet och ärenden i butiken kan skötas tryggt, eftersom en mängd kunder upprepade gånger utgör ett allvarligt hot för butikspersonalen och samtidigt för kunderna.

Kosmetikamarknaden växer överallt – i Finland investerar fler och fler människor i lyxprodukter

De europeiska och finska kosmetikamarknaderna förutspås växa klart långsammare än i resten av världen under de närmaste åren. Inom lyxkosmetika växer dock marknaden i Finland snabbare än i världen i genomsnitt, visar en färsk utredning från Finsk Handel om konsumentmarknaden för kosmetika. Finländarnas inköp av kosmetika styrs allra starkast av billigt pris och lämplighet för hudtypen. Under de senaste åren har användningen av renhetsprodukter minskat, särskilt bland personer under 30 år.

Skattehöjningar prövar handeln och konsumenten

Målet med ramförhandlingarna om att minska skuldsättningen är förståeligt, men regeringens beslut att höja den allmänna mervärdesskattesatsen med 1,5 procentenheter är ett hårt slag särskilt för special- och bruksvaruhandeln som är verksam i Finland. Även de nödvändiga strukturreformerna förblev knappa i ramförhandlingarna.

Strukturreformer bör göras i ramförhandlingarna – effektiva marknader förbättrar också konsumenternas köpkraft  

Senast i ramförhandlingarna bör nödvändiga strukturreformer genomföras för att förbättra den offentliga ekonomin och konsumenternas köpkraft, säger Finsk Handel. Den allmänna mervärdesskattesatsen bör inte höjas, eftersom ökningen skulle särskilt bestraffa den inhemska fackhandeln och hushåll med låga inkomster genom att försvaga köpkraften. Även FoUI-finansieringen bör förnyas och riktas till branscher inom handeln.  

Den inhemska näthandeln minskade och ökade från Kina – för att klara konkurrensen behöver den inhemska fackhandeln stöd

Finländarnas näthandel i hemlandet och utlandet minskade med drygt tre procent i fjol. Den inhemska digitala handeln minskade mer än den från utlandet, vilket också berodde på tillväxten hos de kinesiska digitala handelsjättarna, Temu och Shein. I februari 2024 har Temu räknat i antalet besök blivit finländarnas mest använda utländska marknadsplats. För att den inhemska fackhandeln ska klara sig i den internationella konkurrensen bör den få stöd för digitalisering och till exempel för införande och tillämpning av AI-baserade lösningar.