handelns kollektivavtalsförhandlingar

Finsk Handel anser det beklagligt att förhandlingarna bryts – kollektivavtalet måste svara mot de krav som omvälvningen inom handeln ställer

Finsk Handel anser det var mycket beklagligt att Servicefacket PAM har brutit kollektivavtalsförhandlingarna för handeln och meddelat om övertidsförbud och arbetsinställelse. Handeln har förbundit sig till en för Finlands framgång viktig exportdriven arbetsmarknadsmodell och vill även hålla fast vid branschens möjligheter att sysselsätta människor.