stödåtgärder

Regeringens beslut en besvikelse för handeln – det hårt efterlängtade direkta stödet saknas fortfarande på listan

Regeringens beslut i dag om ökad företagsfinansiering var i sig välkommet, men storleksklassen och sammansättningen av åtgärderna var en besvikelse för handeln. Det direkta stöd som är hårt efterlängtat av framför allt de butiker inom specialbranscher och annan försäljning och som nu lider av försäljningsras saknades bland besluten. Finsk Handel är rädd för att coronavåren kommer att medföra en konkursvåg inom den sektor som sysselsätter flest personer.

Finsk Handel och PAM: Fackhandelns situation har rasat snabbt till en alarmerande nivå – beslut om direkt stöd till företagen behövs snart

Finsk Handel och Servicefacket PAM kräver snabb information av regeringen om hurdana direkta stöd staten är redo att vidta för att undvika fackhandelns konkursvåg. Ett mer omfattande samhällsansvar och tydliga stödåtgärder förväntas även av hyresvärdarna. I många fackhandelsföretag är situationen alarmerande: försäljningen har rasat med 80–90 procent endast på några veckor.