kollektivavtal

Pros olagliga överraskningsstrejker fortsätter spöa Suomen Kotidata – arbetsfredssystemet fungerar inte

Strejken som började idag bevisar klart och tydligt att Kotidata-fallet inte handlar om olösta problem i anställningsförhållanden utan om Fackförbundet Pros fackpolitiska målsättning att pressa Kotidata att byta ut handelns kollektivavtal mot ICT-branschens kollektivavtal som inte lämpar sig för företaget. Svartmålningskampanjen som pågått länge och som baserar sig på påståenden utan grund hotar företagets verksamhet och arbetsplatser. Seriestrejkerna understryker att det finska arbetsfredssystemet inte fungerar.

Väntat avgörande från arbetsdomstolen: Suomen Kotidata kan även i fortsättningen tillämpa handelns kollektivavtal

Finsk Handel är nöjd med arbetsdomstolens avgörande att man i Suomen Kotidata även i fortsättningen kan tillämpa handelns kollektivavtal. Finsk Handel anser att påtryckningen från Fackförbundet Pro och strejker medan processen pågick i arbetsdomstolen är ett allvarligt brott mot arbetsfreden och ett störande beteende som visar likgiltighet för lagen och spelreglerna i arbetslivet. I och med arbetsdomstolens avgörande önskar man att företaget får arbetsfred och kan återgå till en normal vardag.

Finsk Handel anser det beklagligt att förhandlingarna bryts – kollektivavtalet måste svara mot de krav som omvälvningen inom handeln ställer

Finsk Handel anser det var mycket beklagligt att Servicefacket PAM har brutit kollektivavtalsförhandlingarna för handeln och meddelat om övertidsförbud och arbetsinställelse. Handeln har förbundit sig till en för Finlands framgång viktig exportdriven arbetsmarknadsmodell och vill även hålla fast vid branschens möjligheter att sysselsätta människor.