Månad: augusti 2020

Finsk Handel har medlat i Pros strejk som hotar Suomen Kotidata – efterfrågar tålamod för att kunna uppnå en lösning

Finsk Handel har under veckan medlat i en arbetskonflikt som uppstått i dess medlemsföretag Suomen Kotidata Oy. I arbetskonflikten är det fråga om det kollektivavtal som tillämpas i företaget. Finsk Handel vill säkerställa tillämpning av Handelns kollektivavtal snabbt och opartiskt i arbetsdomstolen enligt vårt rättssystem. Finsk Handel önskar av Fackförbundet Pro arbetsfred mellan utredningen pågår.

Detaljhandeln växer, fackhandeln delvis hårt prövad av corona – fler jobb i branschen genom strukturella reformer

Corona fick försäljningen av elektronik, järnhandelsvaror och dagligvaror att öka rentav rekordartat på sina håll, men många branscher inom fackhandeln drabbades hårt. Samtidigt har bortfallet av arbetstillfällen inom detaljhandeln blivit snabbare. En eventuell andra våg av coronavirus i slutet av året kan mer än halvera den prognostiserade tillväxten på 2,5 procent inom detaljhandeln och få arbetstillfällen att försvinna allt snabbare. För att avlägsna de flitfällor som handeln plågas av krävs djärva och heltäckande strukturreformer.