circulär ekonomi

Skattefrihet vid donationer av kläder och skor skulle främja cirkulär ekonomi inom handeln

Företagen inom handeln måste betala moms när de donerar kläder och skor, vilket gör donationerna besvärliga och dyra. För handeln är donationer av inkuranta lager till behövande emellertid det bästa alternativet med tanke på både miljön och socialt ansvar, när företaget av någon orsak vill avstå från produkter som är i bra skick. Det borde vara så lätt och enkelt som möjligt att göra donationer, och det borde inte försvåras genom lagstiftning.

Finsk Handel: Lovande färdplan från kommissionen för att främja konkurrenskraften i digital ekonomi och i cirkulär ekonomi

Betydelsen av lika konkurrensvillkor lyfts tydligt fram i Europeiska kommissionens arbetsprogram för år 2020, som offentliggjordes idag. Finsk Handel anser att det är utmärkt att kommissionen äntligen verkar ta tag i missförhållandena gällande plattformsekonomi även när det gäller varuhandeln. Även de för handeln viktiga klimat- och cirkulärekonomimålen ges stor uppmärksamhet i arbetsprogrammet.