Månad: december 2023

Diskussionerna om arbetsmarknadsmodellen avbröts

Diskussionerna mellan representanter för arbetsgivare och löntagare om att utveckla en exportdriven arbetsmarknadsmodell avbröts i dag onsdagen den 13 december. Från arbetsgivarsidan deltog Finsk Handel, Kemiindustrin, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Statens arbetsmarknadsverk i diskussionerna.

Kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) startat med nytt utseende – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött, som ordnas av Finsk Handel och Servicefacket PAM, startar idag, den 1.12, med ett förnyat utseende. Kampanjen syftar till att väcka konsumenterna till att tänka på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet hos både expediter och andra som utför kundservicearbeten. Det har skett en ökning av osakligt beteende gentemot personer som arbetar i kundtjänstuppgifter.