Månad: mars 2024

Den inhemska näthandeln minskade och ökade från Kina – för att klara konkurrensen behöver den inhemska fackhandeln stöd

Finländarnas näthandel i hemlandet och utlandet minskade med drygt tre procent i fjol. Den inhemska digitala handeln minskade mer än den från utlandet, vilket också berodde på tillväxten hos de kinesiska digitala handelsjättarna, Temu och Shein. I februari 2024 har Temu räknat i antalet besök blivit finländarnas mest använda utländska marknadsplats. För att den inhemska fackhandeln ska klara sig i den internationella konkurrensen bör den få stöd för digitalisering och till exempel för införande och tillämpning av AI-baserade lösningar.

Ytterligare satsningar på forskning och utveckling ska inriktas på tillämpad forskning och diversifiering av näringsstrukturen

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta och Finsk Handel kräver att den växande offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen riktas mot tillämpad forskning och diversifiering av näringsstrukturen. Den nuvarande situationen, där i synnerhet produktiviteten inom privata tjänster släpar efter utvecklingen i konkurrerande länder, är ohållbar.