Månad: mars 2023

Tillväxten av den inhemska näthandeln har avstannat – den digitala digital handeln genomgår förändringar

Tillväxten av den inhemska näthandeln som har pågått i mer än 10 år avstannade förra året, medan inköpen från andra EU-länder ökade. Sammanlagt minskade finländarnas inköp på nätet med cirka sex procent från året innan. Även om den extra tillväxtimpulsen från pandemin nu är förbi, gjorde man fortfarande en tredjedel mer inköp på nätet än före pandemin. Eftersom inköp på nätet blivit vanligare har antalet returneringar av produkter ökat.

Servicebranscherna: Framtidens arbetskraftsbehov måste lösas nu

Finlands utveckling mot ett livskraftigt och modernt servicesamhälle bromsas av en växande brist på kunnig arbetskraft. För att säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft borde följande regering lösa tre problem: Förbättra svaga incitament för arbete, öka arbetskraftsinvandringen och förbättra utbildningens kvalitet och kvantitet.