Dag: 15 april 2021

Handelns budskap till regeringens halvårsbudget: lösningar som stöder köpkraft, incitament för en grön övergång och fart på lokalt avtalande

För servicebranscherna och särskilt för många företag inom fackhandeln har det gångna året varit svårt. Av regeringens halvårsbudget förväntar sig handeln beslut som sätter fart på ny tillväxt och höjer sysselsättningen. Metoder för att nå dessa mål bör vara främjande av lokala avtal, säkerställande av konsumenternas köpkraft och skattelösningar som stöder en grön övergång.