Dag: 20 oktober 2021

Handelns utsläpp minskar effektivt, men inte tillräckligt effektivt för att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2035

Enligt handelns koldioxidindex minskade branschens växthusgaser med 8 procent år 2020. Det ambitiösa utsläppsminskningsarbetet som utförs av företag inom branschen syns i en god utveckling, men baserat på koldioxidindexet är den nuvarande utsläppsminskningstakten inte tillräcklig för att uppnå koldioxidneutralitet år 2035. Att öka elförbrukningen och den lägre elskattesatsen inom tjänstesektorn, som påskyndar elförbrukningen, är förutsättningar för koldioxidneutral handel.