fackhandeln

Finsk Handel och PAM: Fackhandelns situation har rasat snabbt till en alarmerande nivå – beslut om direkt stöd till företagen behövs snart

Finsk Handel och Servicefacket PAM kräver snabb information av regeringen om hurdana direkta stöd staten är redo att vidta för att undvika fackhandelns konkursvåg. Ett mer omfattande samhällsansvar och tydliga stödåtgärder förväntas även av hyresvärdarna. I många fackhandelsföretag är situationen alarmerande: försäljningen har rasat med 80–90 procent endast på några veckor.