Handeln sysselsätter och ackumulerar skattepotten i Finland – handelns andel av samfundsskatt är betydande

Handeln är en av de största sektorerna inom näringslivet och Finlands ekonomi, som arbetsgivare, skapare av ekonomisk tillväxt och skattebetalare. Genom sin dagliga verksamhet och sina investeringar skapar handeln arbete och välbefinnande även genom olika sektorer i Finland. Handelns andel av samfundsskatter är betydande.