Finsk Handel: Det behövs en digital euro för att minska kostnaderna för detaljhandelsbetalningar  

Finsk Handel stöder utarbetandet av den digitala euron. Vi efterlyser mer konkurrens för digitala betalningar, eftersom det skulle sänka kostnaderna för både återförsäljare och konsumenter. Europeiska centralbanken (ECB) undersöker för närvarande införandet av den digitala euron.