Dag: 16 april 2024

Skattehöjningar prövar handeln och konsumenten

Målet med ramförhandlingarna om att minska skuldsättningen är förståeligt, men regeringens beslut att höja den allmänna mervärdesskattesatsen med 1,5 procentenheter är ett hårt slag särskilt för special- och bruksvaruhandeln som är verksam i Finland. Även de nödvändiga strukturreformerna förblev knappa i ramförhandlingarna.