Dag: 29 januari 2020

Finsk Handel: Lovande färdplan från kommissionen för att främja konkurrenskraften i digital ekonomi och i cirkulär ekonomi

Betydelsen av lika konkurrensvillkor lyfts tydligt fram i Europeiska kommissionens arbetsprogram för år 2020, som offentliggjordes idag. Finsk Handel anser att det är utmärkt att kommissionen äntligen verkar ta tag i missförhållandena gällande plattformsekonomi även när det gäller varuhandeln. Även de för handeln viktiga klimat- och cirkulärekonomimålen ges stor uppmärksamhet i arbetsprogrammet.