Finsk Handel: Regeringens stödåtgärder har rätt storlek, men det behövs fler åtgärder

Det stödpaket som regeringen publicerade idag för bekämpningen av coronavirusepidemins olägenheter är bra. Men det behövs ännu nya åtgärder. Ändringarna gällande arbetslagstiftningen och arbetslöshetsersättningarna i tre månader är en otillräcklig åtgärd. Även hela stödet riktat mot företagen kräver komplettering.