Detaljerat innehåll i undantagsbestämmelserna i handelns kollektivavtal

Följande ändringar gäller från och med den 19 mars 2020. Ändringarna kan användas direkt för redan inledda och kommande samarbetsförhandlingar samt för redan givna och kommande anmälningar om permittering. Ändringarna gäller alla kollektivavtal mellan Finsk Handel och Servicefacket PAM.