Enkät: Över en fjärdedel av butikerna uppger att omsättningen har kollapsat nästan helt – antalet anställda har redan skurits ner med 25 %

Av den enkät som Finsk Handel låtit göra bland sina medlemsföretag framgår att omsättningen har rasat med över hälften för nästan två femtedelar av företagen inom handeln och för över en fjärdedel med över 70 procent. Över hälften av företagen inom handeln har minskat sin personalstyrka, främst genom att permittera. Regeringens stödåtgärder biter inte på handelns problem.