Effektivare förebyggande av butiksstölder med nya åtgärdsrekommendationer och utveckling av samarbetet

Det är mycket viktigt för företag inom handeln att skydda personalen, kunderna och egendomen genom att utveckla butikssäkerheten bland annat med hjälp av förebyggande av butiksstölder. Finsk Handel är belåten med det arbete som en av rådet för brottsförebyggande tillsatt arbetsgrupp gjort och med de åtgärdsrekommendationer som arbetsgruppen lagt fram.