Dag: 8 oktober 2020

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Trygga butiksbesök håller ekonomins hjul snurrande

Affärerna arbetar målmedvetet för att det fortsättningsvis ska vara tryggt att arbeta och handla där. Aktörer inom branschen föreslår att regeringen riktar åtgärder utifrån risker och faktiska möjligheter att förhindra smitta. Informationen borde också bli tydligare. Man bör inte dra i corona-nödbromsen i onödan, eftersom det ökar osäkerheten, som är ett gift för ekonomin och sysselsättningen.